วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัตินักกีฬาอาวุโส
1. ประวัติการเกิด
         -   เกิดเมื่อ  วันที่  20  ธันวาคม  2502  ที่ บ้านธาตุ  ต.ธาตุทอง  อ.ภูเขียว
         จ.ชัยภูมิ  อายุ  49  ปี
2. ประวัติการศึกษา
         -   จบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ที่  โรงเรียนบ้านธาตุ
         -   จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ศ.3)ที่ โรงเรียนภูเขียว
         -   จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ. 5) ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
              กรุงเทพมหานคร
         -   จบปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตพลศึกษา
         (มศว.พลศึกษา) กรุงเทพมหานคร  เมื่อปี 2524
             ( รุ่นเดียวกับ  สุรักษ์  ชัยกิตติ ,  สมพงษ์   วัฒนา ,  มาด๊าด  ทองท้วม
             อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ,  ยงศักดิ์  ณ สงขลา กรรมการมวย ช่อง 7 
              เกื้อกุล  นุตเวช  ผู้ประกาศข่าว ช่อง ITV)
      3.  ประวัติการเล่นกีฬา
               -   ชนะเลิศ  มวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท  กีฬาสี่สถาบัน
                    ( ตัวแทนมศว.พลศึกษา )  
               -   รองชนะเลิศ  มวยไทยสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท  กีฬาสี่สถาบัน
                    ( ตัวแทนมศว.พลศึกษา ) 
               -   ชกมวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์เวท  กีฬาภายใน มศว.พลศึกษา กับ
                    พงษ์พัฒน์    วัชระบรรจง ( ดารา  )
               -   ชนะเลิศฟุตบอลท่าหินโงมคัพ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ                    
               -   ร่วมแข่งกีฬาฟุตบอลถ้วย ก. อำเภอภูเขียว , ถ้วย ก. อำเภอแก้งคร้        กีฬาที่ถนัด   มวยไทย  มวยสากล  ฟุตบอล   รักบี้  ว่ายน้ำ  เปตอง  ตะกร้อ

ลองทำ

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา

หลักการและเหตุผล
                   ในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด   ผู้ตัดสินนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการแข่งขัน  เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมให้การแข่งขันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกติกา  และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยสโมสรนักศึกษาได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี   ได้แก่  กีฬา   น้องใหม่  กีฬาภายใน  เป็นต้น  กีฬาที่จัดแข่งขันเป็นกีฬาหลัก คือ  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  และวอลเลย์บอล  นอกจากกีฬาภายในดังกล่าวแล้ว   ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬารายการอื่น   อีก  เช่น     กีฬาภายในคณะ  กีฬาระหว่างคณะ  ทั้งในสถาบันและระหว่างสถาบัน  รวมถึงกีฬาที่จัดแข่งขันโดยชมรมกีฬาต่าง
                   การจัดแข่งขันกีฬาแต่ละครั้ง   จำเป็นต้องหาผู้ตัดสินกีฬาแต่ละชนิดมาทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน  ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  การแข่งขันที่ผ่านมา   กีฬาน้องใหม่และกีฬาที่จัดโดยชมรมกีฬาจะใช้นักศึกษาของชมรมเป็นผู้ตัดสิน  ส่วนกีฬาภายในเชิญผู้ตัดสินภายนอกมาทำหน้าที่ตัดสิน หน่วยกีฬาและนันทนาการ   จึงได้ดำริจะจัดอบรมนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬา  หรือนักศึกษาที่สนใจจะ      ทำหน้าที่ตัดสินกีฬา  ให้มีความรู้เรื่องกฎ   กติกา  และรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้ตัดสิน   เพื่อให้การตัดสินกีฬาของนักศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องและมีมาตรฐานสูงขึ้น